Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:”Sesiapa yang berkehendakkan dunia maka hendaklah ia berilmu, sesiapa yang berkehendakkan akhirat maka hendaklah ia berilmu dan sesiapa yang berkehendakkan kedua-duanya maka hendaklah ia berilmu. ”Riwayat at-Tirmidzi

Wednesday, 23 June 2010

Keredhaan Kepada Agama Islam dan Nabi Muhammad SAW...

Orang yang redha dengan agama islam, redha dengan qadar dan qadha Allah Taala sepertimanya.

Firmannya dalam surah Ali Imran ayat 19:-


Mafhumnya: "sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisi Allah itu hanyalah islam"

Firman Allah Taala dalam surah Ali Imran ayat 85:-

Mafhumnya :Barangsiapa yang mencari dan suka agama yang lain selain Islam. maka sekali-kali tidak akan diterima (agama itu).

"Aku telah rela dengan Allah sebagai tuhanku, dan islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku.."

Seseorang yang redha akan agama islam, lazimnya ia mengerjakan suruhan dan arahan Allah Taala serta menjauhi segala larangannya, menyuruh melakukan perbuatan yang makruf dan menegah yang mungkar.

orang yang redha dengan Nabi Muhammad SAW itu sebagai nabinya, lazimnya ia mencontohi perbuatan dan perlakuan Rasulullah, tidak gemar akan dunia, memaafkan seseorang yang yang melakukan kesalahan kepadanya. lantaran inilah perlakuan dan amalan Rasulullah SAW.

seseorang yang redha kepada Allah Taala sebagai tuhannya, pasti ia menyerahkan seluruh hal ehwalnya kepadanya dan meninggalkan tadbir dan ikhtiar bagi nafsunya. Seseorang yang redha dengan agama islam, mengambil dan mengamalkannya. seseorang yang redha dengan Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, akan menurut jalannya dan arahannya..

Ingat!!kita hidup berpijak dibumi Allah Taala, berbumbungkan langitnya, menjalani kehidupan dengan pancaindera kurniaannya,malah kehidupan kita adalah milik sepenuh dirinya. tiadalah sesuatupun berasal daripada kita, namun sukarnya kita mensyukurinya, apabila dilanda musibah asik tidak berpuasa hati dengan ketentuannya..ketahuilah, kita adalah hambanya...dan dia adalah tuhan kita~~~tiada hak untuk kita persoalkan segala takdirnya andai kita berimankanNya.


No comments:

Post a Comment